حواشی تحریم جشنواره فجر و موضع شهاب حسینی در قبال مسعود کیمیایی؛ شپول عباسی گزارش می‌دهد

23 بهمن 1398