حوادث کار در ایران

09 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چگونه باید از حوادث حین کار جلوگیری کرد و در صورت وقوع حادثه مسئولت با کیست؟ تدوین واجرای مقررات ایمنی کار بر عهده کیست؟ آیا به شما به عنوان کارگر قبل از آغاز به کار آموزشی درباره ایمنی داده شده؟ آیا نهادی بر کارگاه شما نظارت ایمنی دارد؟