توفان دریایی ماریا خسارت های زیادی در پورتوریکو به بار آورد

30 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توفان دریایی ماریا همراه با باران های سنگین و بادهای پر سرعت روز گذشته، چهارشنبه پورتوریکو را درنوردید و باعث قطع برق و خسارت های زیادی در این منطقه شد. توفان ماریا باعث سیل در«سان خوان»، پایتخت پورتوریکو شد و هزاران تن از سکنه این منطقه را راهیِ پناهگاهها کرد. گزارش شیده رضایی