توفان دریایی ایرما به فلوریدا نزدیک می شود

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزدیک شدن توفان دریایی ایرما به ایالت فلوریدای آمریکا مقام ها از حدود شش میلیون سکنه این ایالت خواسته اند خانه های خود را ترک کنند و به مناطق بالا دست و امن بروند.