خسارت بزرگ به ایالت تگزاس بعد از توفان هاروی؛ بازسازی سالها طول می کشد

08 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازسازی بخش هايی از ايالت تگزاس آمريکا که در اثر توفان دريايی هاروی، آسیب های جدی دیده است به خاطر کمبود کارگر ماهر، بسته بودن فرودگاه ها، بنادر، فروشگاه ها و تأسيسات نفتی که نقشی حياتی در اقتصاد تگزاس دارند سالها به طول خواهد انجامید.