استاد زمین شناسی: دلیل رویدادهایی مثل توفان دوریان، اختلافات جوی و توفان‌های استوایی است

13 شهریور 1398