کافه‌ای در مجارستان برای سرگرم کردن مشتریان چندین ربات را به خدمت گرفت

06 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ربات‌ها در کافه رستورانی در مجارستان برای مشتریان غذا می‌برند، برای آنها جوک می گویند و برای کودکان می‌رقصند.