گزارش فیلم پیام تحمل پذیری در «سفر صد قدمی»

03 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«سفر صد قدمی» فیلمی است که به قول «استفانی زکرک» منتقد «ویلج وویس» نیویورک، همه ملزومات یک فیلم خوب را از روی فهرست رعایت کرده. از یک طرف در باره رستگاری و تحمل پذیری است از طریف دیگر در باره پیدا کردن عشق است