مردم سوریه چشم اندازی برای پایان جنگ داخلی نمی بینند

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گذشت هر روز از جنگ داخلی سه ساله سوریه، عده بیشتری کشته و زخمی می شوند و مردم این کشورچشم اندازی برای پایان این جنگ نمی بینند. میلیون ها سوری ازاین بابت نگرانند. شماری کارشناس درگردهمائی اخیر در شهر واشنگتن به این بررسی پرداخته اند که چه زمانی جامعه جهانی خواهد توانست به نیازهای انسانی جنگ زدگان سوری پاسخ کافی بدهد.