اتحادیه اروپا خواستار کمک کشورهای عضو برای اسکان مجدد پناهجویان شد

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با ادامه بحران ورود مهاجران به اروپا، اتحادیه اروپا از ۲۸ کشور عضو خواسته است تا در اسکان مجدد پناهجویان به کشورهایی که مبدأ ورودی پناهجویان محسوب می‌شوند، کمک کنند.