پزشکان دانشگاه پتزبرگ آمریکا راهی برای بازسازی بافت های انسان یافتند

08 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همه ما می دانیم اگر دم مارمولک کنده شود دوباره رشد می کند.حالا سئوال این است که وقتی مارمولک می تواند این کار را بکند چرا ما نتوانیم یکی از اعضای از دست رفته بدنمان را بصورت طبیعی بازسازی کنیم؟ پزشکان راهی برای آن یافته اند.