دهم دسامبر سالروز پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر

20 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۶۸ سال پیش در روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه مصوبه سال ۱۹۴۷ در سازمان ملل را به عنوان نخستین سند مربوط به اساسی‌ترین حقوق هر فرد که به صرف انسان بود از آن بهرمند می شود را به رسمیت شناخت. گزارش افشار سیگارچی