گزارش دیده بان حقوق بشر: پوپوليسم يا عوام‌گرايی در جهان رو به افزایش است

24 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به گزارش ۲۰۱۷ ديدبان حقوق بشر، يکی از بزرگترين تهديدات حقوق بشر در سال گذشته اوج‌گيری پوپوليسم يا عوام‌گرايی بود. اين گزارش پيامد‌های چند انتخابات مهم جهان را برای حقوق بشر برشمرده و از جمله به بحران پناهندگی و ظهور عوام‌فريبان اشاره دارد.