مدیر اندیشکده هادسن: موضع‌گیری رهبران خاورمیانه درباره اورشلیم خیلی تند نبود

23 آذر 1396