نشست هادسن درباره ایران؛ بررسی احتمال فرار برخی فرماندهان سپاه قدس

25 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرار احتمالی برخی از ژنرال های نیروی قدس سپاه پاسداران می تواند نتیجه گسترش اعتراض ها و تعمیق چالش هایی باشد که جمهوری اسلامی با آن ها مواجه است. این ارزیابی کارشناسان مستقر در موسسه هادسن در واشنگتن است، که چگونگی بقای رژیم ایران را بررسی می کنند.گزارش گابریله بِرباتی