چرا قاسم سلیمانی می خندد؟

07 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

روز جمعه موسسه هادسون شهر واشنگتن میزبان نشستی بنام "چرا قاسم سلیمانی می خندد؟" بود سخنرانان این نشست توافق با ایران را باعث رشد تروریسم در جهان خواندند و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را برنده اصلی این توافق دانستند. گزارش کوروش صحتی