«بحران ایران و تاثیرات آن بر سوریه»؛ تحلیل در کارشناس مسائل خاورمیانه در اندیشکده هادسن

21 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران ایران و تاثیرات آن بر سوریه، موضوع بحث ریشب یک نشستی کارشناسی در اندیشکده هادسن در واشنگتن بود. در این نشست دو کارشناس ارشد مسائل منطقه خاورمیانه، بویژه ایران به تحلیل اعتراضات مردمی در ایران و تاثیر آن بر قدرت نمائی ایران در منطقه پرداختند. گزارش فرهاد پولادی