نماینده جمهوریخواه: برنامه موشکی ایران باید در مذاکرات جاری اتمی ایران گنجانده شود

13 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمتر از یکماه مانده به پایان مهلت مذاکرات اتمی ایران با قدرتهای جهانی، یکی از اعضای جمهوریخواه کنگره که حزبش منتقد توافق در حال شکلگیری است، در سخنرانی خود در اندیشکده هادسن در واشنگتن بر این باور است که برنامه موشکی ایران نیز باید در متن مذاکرات گنجانده شود.