حسن روحانی، یار هاشمی و اینک نامزد برخی اصلاح طلبان

22 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اما حسن روحانی کیست؟ او در سه دهه گذشته، چه مقام هایی داشته است؟ آرش سیگارچی در گزارش خود نگاهی دارد به پیشینه و عملکرد حسن روحانی در جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز.