حسن روحانی و چشم انداز ورزش ایران

27 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی رستم پور خبرنگار ورزشی و مربی تیم ملی کشتی زنان دانمارک در پاسخ به علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا به مطالبات جامعه ورزشی ایران از رئیس جمهوری حسن روحانی و چالشهای پیش روی دولت آینده پرداخت.