هشتاد و پنج سال زندان برای دراویش استان فارس

07 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از دراویش گنابادی در استان فارس به دلیل شرکت در درگیری به زندان و پرداخت دیه محکوم شده اند. درگیری میان دراویش و نیروهای موسوم به خودسر درشهریور ماه سال ۱۳۹۰ روی داد که طی آن یک درویش کشته شد. گزارش از کوروش صحتی .