هشت سال و ۹ سفر احمدی نژاد به نیویورک

01 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، ساعاتی پیش تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. این نهمین سفر محمود احمدی نژاد به آمریکا در هشت سال ریاست جمهوری اوست . آرش سیگارچی نگاهی دارد به حاشیه های این سفر و سفرهای قبلی.