هشدار نسبت به وضعیت دو زندانی سیاسی

21 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای اخیر برخی فعالین سیاسی و اجتماعی، در دو نامه جدا گانه به نهاد های بین المللی، نسبت به وضعیت دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده اند. گزارش از احمد باطبی.