هشدار مجلس درباره چشم انداز اقتصادی ایران

29 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند رشد اقتصادی ابزار نگرانی کردند، و از بن بست در تجارت خارجی ایران خبر دادند. برخی از نمایندگان خواستار پاسخگويی دولت در دادگاه به خاطر بی انظباطی مالی و سقوط 300 درصدی ارزش ریال شدند. گزارش از وفا آذربهاری.