هشدار مجلس در زمینه موج تازه بیکاری در ایران

21 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتاق بازرگانی ایران می گوید برنامه ای برای تولید وجود ندارد. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در زمینه ورشکستگی کارخانه ها و موج تازه ای از بیکاری هشدار می دهد. گزارش از وفا آذربهاری.