هشدار کارشناسان درباره تبعات بلاتکیفی ارز دولتی

18 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارشناسان و فعالان بازار، گرانی لگام گسیخته جاری درایران را ناشی از سیاست های نامشخص ارزی دولت عنوان کردند ودرباره تبعات آن هشدار می دهند. یک روز پس از بررسی موضوع گرانی و تورم درجلسه غیر علنی مجلس، یکی از نمایندگان خواستار عذر خواهی شخص رئیس جمهوراز مردم بابت گرانی ها شد. گزارش از وفا آذربهاری.