هشدار در زمینه «تورم لجام گسیخته» در ایران

08 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که مجلس شورای اسلامی ،هم چنان علت اصلی گرانی ها را « مدیریت و برنامه ریزی ناکارآمد دولت» عنوان می کند ؛ کارشناسان اقتصادی ، با اشاره به حجم نقدینگی، در زمینه آن چه « تورم لجام گسیخته » خواندند ؛ هشدار می دهند. گزارش از وفا آذربهاری