هشدار برای آمادگی در مورد زلزله در کاليفرنيا

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک سلسله زلزله های خفیف که اخیرا لس آنجلس کالیفرنیا را به لرزه در اورد هشداری به ساکنان این شهر بود که برای این رویداد طبیعی که می تواند مصیبت آفرین باشد آماده باشند. کارشناسان مسائل ایمنی می گویند همه خانواده ها باید برنامه ای برای مقابله با زلزله داشته باشند و آب و آذوقه و تجهیزات اضطراری را در خانه گرد آورند.