هشدار به کمبود گندم و گرانی نان در ایران

08 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يک نماينده مجلس شورای اسلامی ایران نسبت به کمبود گندم برای نانوایی ها هشدار داده است. در روزهای اخیر کمبود مرغ به گرانی بیسابقه ای منجر شده و این نگرانی وجود دارد که قیمت نان هم افزایش یابد. آرش سیگارچی نگاهی دارد به نگرانی ها از کمبود گندم و گرانی نان.