هشدار آمریکا و ناتو به روسیه در مورد دخالت در اوکراین

19 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسیه میگوید بخش جنوب شرقی اوکراین باید در گفتگو در مورد آینده کشور شرکت داشته باشد. وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو میخواهد آن منطقه، که ساکنانش عمدتاً به روسی تکلم میکنند، در مذاکرات چند جانبه نماینده داشته باشند. با وجودیکه زبان رایج آن منطقه روسی است، مردم آن اوکراینی تبار هستند. آمریکا و ناتو بار دیگر به روسیه هشدار دادند که در اوکراین دخالت نکند. گزارش از گیتا آرین.