هشدار آمريکا و اروپا به مسکو

17 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درهشداری به روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا از مسکو خواستند در جریان برگزار ی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین درروز ۲۵ ماه مه کارشکنی نکند. پیشتر وزیر امور خارجه روسیه از قصد کیف دایر بر برگزاری انتخابات در اوج بحران جاری انتقاد کرده بود، بحرانی که خیلی ها مسئول اصلی آن را مسکو می دانند. گزارش از سیران شرفی.