هشدار آلمان در مورد تجزيه اوکراين

18 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلمان، روز دوشنبه، درمورد تجزیه اوکراین هشدار داد. پیشتر دولت اوکراین روسیه را متهم کرد با ایجاد ناآرامی در مناطق شرقی، به دنبال زمینه سازی برای حضور نیروهای نظامی خود در مرزهای این کشور است. روز دوشنبه، طرفداران مسکو درشهر دونتسک با اشغال ساختمانها ی دولتی «جمهوری خلق دونتسک» را اعلام کردند. گزارش از مهدی آرمی.