افشای تقلب مالیاتی "اچ اس بی سی" و پیگرد جزائی این بانک

20 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت خدمات مالی و بانکداری غول آسای بریتانیائی «اچ - اس - بی -سی» به مشتریان ابر ثروتمند خود در سراسر جهان کمک کرده است ثروت و درآمد خود را پنهان نگهدارند تا از پرداخت صدها میلیون دلار مالیات بگریزند.