حساسیت، عادت یا وسواس

18 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظم و ترتیب، دقت داشتن در کارها و رعایت نظافت و پاکیزگی رفتارهائی ست قابل احترام و تحسین برای اکثر مردم. اما در بعضی از افراد این رفتارها از حد و حدود طبیعی و منطقی می گذرد و به نوعی وسواس و حساسیت تبدیل میشود. صحبت می کنیم. گزارش مهدی رها در مورد وسواس است. سپس حمیده آرمیده با دکتر فوژان زینی، روانشناس، بیشتر در مورد وسواس گفتگو می کند.