حساب های بانکی مخدوش

11 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسابهای بانکی بدون هویت متعلق به چه کسانی است؟ چگونه می توان بدون هویت حساب بانکی در بانکهای ایران افتتاح کرد؟ چطور برخى از افراد موفق به دريافت وام هاى كلان مى شوند و برخى برای دريافت وام هاى با مبلغ كم به مشكل برمى خورند؟