حریم خصوصی مشاهیر

07 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا مردم به زندگی خصوصی آدمهای معروف علاقه مندند؟ آیا حرف و سخن درباره مسائل خصوصی مشاهیر نقض حریم خصوصی ایشان است؟ داشتن اطلاعات درباره زندگی خصوصی مشاهیر چه فایده ای دارد و سود و زیان آن چیست؟