گفتگوی صدای آمریکا با رئیس بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر درباره سه اعدام اخیر

18 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیده بان حقوق بشر می گوید در ایران تنها در ماه ژانویه سه مجرمی که در سن زیر هجده سالگی مرتکب جرم شده بودند اعدام شده اند. این در حالیستکه ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودکان است که صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان مجرم را منع می کند.