حقوق و وظایف شهروندی

17 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این ویژه برنامه کارشناسان مسائل اجتماعی به بررسی آنچه که حقوق و وظایف شهروندی نامیده می شود، می پردازند، و چرا در ایران امروز شهروندان کمتر به حقوق دیگران توجه دارند و پیامدهای این بی توجهی چیست؟