حقوق مسافران در ایران

15 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا از کیفیت خدمات و نحوه رفتار با مسافران در حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی راضی هستید؟ کدام را بیشتر می‌پسندید و چرا؟