حقوق های عجیب و غریب در ایران

31 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیران دولتی حقوقهای چند ده میلیونی می گیرند. تخلف از قانون یا سوء تفاهم ؟ نظر شما چیست؟