حقوق بشر در ایران، بدتر از دو سال پیش

11 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد شهید گزارشگرویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران گزارش تازه ای را منتشر کرده که بازتاب دهنده آخرین وضعیت حقوق بشر ایران است . همکارم احمد باطبی در گزارش خود نگاهی دارد به جزئیات مطرح شده در این گزارش که باهم می بینیم