حقوق برابر، آرزویی محال

25 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگرچه قانون برابری دستمزد زن و مرد حدود پنجاه سال قبل در کنگره آمریکا به تصویب رسید اما تا به امروز به دلایل مختلف بطور واقعی و عملاً به اجرا در نیامده است. موضوع نا برابری دستمزد افراد چه به لحاظ تفاوتهای نژادی و چه از لحاظ نوع جنسیتی در دوره های مختلف ریاست جمهوری بارها مطرح شده ولی هنوز تا مرحله اجرای کامل فاصله زیادی دارد. هفته گذشته بار دیگه پیشنهاد اصلاح قانون عدم تساوی دستمزد از سوی نمایندگان دموکرات در کنگره مطرح شد که بدلیل مخالفت نمایندگان حزب جمهوری خواه به تصویب نرسید. گزارش از مهدی رها.