حقوق بازنشستگی

16 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکثریت بازنشستگان ایرانی کمتر از ٢‌میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. ضمن این که سن بازنشستگی در جهان ٦٥ سال و در ایران ٥١ سال است و این مساله باعث بروز مشکلات زیادی برای بازنشستگان ایرانی شده است.