حق ورود زنان به ورزشگاه ها

27 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که آیین نامه ای را برای حضور زنان در ورزشگاه ها تدوین کرده است. بر این اساس، در اولین گام، این محدودیت از ورزش والیبال حذف می شود. آیا این گام را می توان در راستای تحقق بخشی از مطالبات زنان در جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد؟