رأی کافی در سنا برای حفظ وتوی اوباما در صورت رد توافق اتمی حاصل شد

12 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اعلام حمایت سناتور دموکرات باربارا میکالسکی از توافق اتمی ایران حفظ وتوی رییس جمهوری آمریکا را در صورت رد احتمالی توافق از سوی کنگره تضمین کرد. نمایندگان کنگره هفته آینده روند رای گیری در مورد توافق وین را آغاز می کنند.