توصیه فیلم به خانم ها: چگونه مجرد باشیم

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعد از آنکه نامزدش عاشق دختر دیگری می شود، الیس، با بازی داکوتا جانسن، باید با پستی بلندی های زندگی مجردی در نیویورک آشنا شود. راهنمای او در این سفر ناخواسته به سرزمین عجایب، همکار فربه و بانمک است، با بازی «ربل ویلسن.»گزارش بهنام ناطقی