مساجد هیوستون میزبان سیل زدگان؛ همزیستی مردم در بحران ها

10 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اینجا با گزارش الیزابت لی خبرنگار صدای آریکا از باز شدن درهای برخی از مساجد هیوستون به روی آسیب دیدگان از توفان دریائی شما را به یکی از این مساجد می بریم که معرف همزیستی و کمک های مردمی است.