بازسازی هیوستون شروع شد؛ تعداد کشته‎‌های توفان هاروی به ۶۰ رسید

14 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توفان دریائی هاروی و باران بی امان آن به پایان رسیده است. اکنون ساکنین بخشهای عمده شهر هیوستون در تگزاس که بشدت آسیب دیده اند مشغول پاکسازی اند. بازسازی ها تازه شروع شده و سیل زدگان خسارت های مالی هاروی را حس می کنند.