قطعنامه فراحزبی مجلس نمایندگان آمریکا برای آزادی فوری آمریکاییان زندانی در ایران

05 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی فوری شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شد. این قطعنامه یک روز پس از تصویب بسته تحریمی علیه ایران صادر شد که علاوه بر هدف گرفتن برنامه موشکی بالستیک و حمایت تهران از تروریسم، آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را نیز در بر دارد. گزارش شهلا آراسته