طرح کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای کمک های امنیتی پیشرفته به اسرائیل

19 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ساعتی پیش در جلسه خود یک لایحه پیشنهادی با عنوان "لایحه کمکهای امنیتی پیشرفته آمریکا به اسرائیل را در سطح کمیته تصویب کرد.